Hoa tươi Quận Tây Hồ CN2103

Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Phạm vi giao hàng: [ "Phường Phú Thượng", "Phường Nhật Tân", "Phường Tứ Liên", "Phường Quảng An", "Phường Xuân La", "Phường Yên Phụ", "Phường Bưởi", "Phường Thụy Khuê" ]

Câu hỏi thường gặp