Hoa tươi Thanh Trì CN2179

, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Phạm vi giao hàng: [ "Thị trấn Văn Điển", "Xã Tân Triều", "Xã Thanh Liệt", "Xã Tả Thanh Oai", "Xã Hữu Hoà", "Xã Tam Hiệp", "Xã Tứ Hiệp", "Xã Yên Mỹ", "Xã Vĩnh Quỳnh", "Xã Ngũ Hiệp", "Xã Duyên Hà", "Xã Ngọc Hồi", "Xã Vạn Phúc", "Xã Đại áng", "Xã Liên Ninh", "Xã Đông Mỹ" ]

Câu hỏi thường gặp